Monday, 23 July 2012

DJELA KOJA BI TREBALO RADITI U RAMAZANU

Kur'an 


Savjetujemo ti, dragi čitaoče, da u ovom mubarek mjesecu što češće učiš Kur'an - polahko, ponizno i razmišljajući o svakom proučenom ajetu, kao što su to radili naši ispravni prethodnici. Bilježi Bejheki od Ebu Hurejre da je rekao: "Kada su spušteni ajeti: "Pa zar se ovom govoru čudite. I smijete se, a ne plačete." (Prijevod značenja - Nedžm, 59.-60.), zaplakali su ehlu sofe toliko da su im suze natopile obraze. Pa kad je Poslanik, s.a.v.s., čuo njihov plač, zaplakao je i on i rekao: "Neće pržiti vatra onoga ko je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, dž.š." 

 

Zikr i Dova 

 

Što više zikra, dova i traženja oprosta. Brate i sestro, ramazanski dani i noći su dragocjena vremena pa nastoj da ih iskoristiš što više u zikru, dovi, a posebno u vremenima u kojima se prima dova kao što su: 


- zadnja trećina noći kad se naš Gospodar spušta na nama najbliže nebo i pita: "Ima li koga da traži, pa da mu dam ? Ima li koga da čini istigfar, pa da mu oprostim ? 


- traženje oprosta u ranu zoru, jer kako kaže Uzvišeni: " I u praskozorje oprost od grijeha molili. " 


Post 


Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. : ’Svaki posao Ademova sina je njegov, dobro djelo se desetostruko nagrađuje. Kaže Allah: “Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Za ostavljanje uživanja, jela, pića zbog Mene, postač ima dvije radosti: - radost pri iftaru i radost kada sretne svoga Gospodara. A zadah iz usta postača Allahu je draži od mirisa miska. (Buhari, Muslim) Rekao je Poslanik, s.a.v.s., također: " Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi. (Buhari, Muslim) Nema sumnje da ova velika nagrada nije obećana onome ko samo trpi glad i žed, jer kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Onaj ko ne odbaci od sebe pokvaren govor, rad po njemu i neznanje (džehl), pa Allah nema potrebe za našim odbacivanjem hrane i pića." (Buhari) I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: " Post je štit, pa kada budete postili ne govorite bestidan govor i ne griješite, a ako vas neko napadne, recite: “Ja postim." (Buhari, Muslim) Zato kada zapostiš, dragi brate i sestro, neka posti tvoj sluh, tvoj pogled, jezik i svi organi tvoga tijela. I nemoj izjednačavati dan u kome postiš sa danom u kome ne postiš. 


Bdijenje noći Lejletul-kadr. 

 

Rekao je Uzvišeni: "Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr, a šta ti misliš šta je noć kadr ? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: "Ko provede u ibadetu noć kadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni svi grijesi koje je do tad počinio." (Buhari, Muslim) Poslanik, s.a.v.s., je Lejletul- kadr provodio u ibadetu, a to je naređivao i svojim ashabima. U posljednjih deset noći budio je svoju porodicu da klanjaju i ibadete. Noć kadr je u posljednjih deset dana, tačnije u posljednjim neparnim noćima. U sahih hadisu kog bilježe Ahmed i Tirmizi prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla: "Alahov Poslaniče, šta ću govoriti u noći kadr ?" Kaže: "Govori: Allahu moj, Ti mnogo opraštaš, voliš oprost, pa mi oprosti." 


Boravak u mesdžidu od sabaha do izlaska sunca. 

 

Poslanik, s.a.v.s., je kada bi klanjao sabah, ostajao na svome mjestu sve do izlaska sunca. (Muslim) Bilježi Tirmizi od Enesa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: " Ko klanja sabah u džematu, zatim ostane ibadet čineći na svome mjestu dok ne izađe sunce, pa klanja dva rekata, imaće nagradu kao da je obavio hadždž i umru potpuno, potpuno, potpuno. (Albani kaže sahih) 


Umra u ramazanu. 

 

Bilježe Buhari i Muslim da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Umra u ramazanu je kao hadždž." 


Noćni namaz. 

 

Kaže Resul, s.a.v.s.: "Ko bude klanjao noćni namaz u ramazanu vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi." (Buhari, Muslim) 


I'tikaf. 

 

Buhari bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posljednjih 10 dana ramazana boravio u i'tikafu, a u godini u kojoj je preselio na Ahiret u i'tikafu je proveo 20 dana. 


Sadaka. 

 

Naš Poslanik, s.a.v.s., bio je najdarežljiviji covjek, a najviše je udjeljivao upravo u ramazanu i rekao je u hadisu koga bilježi Tirmizi: " Najbolja sadaka je u ramazanu." 

Sadaka ima više vrsta. Od njih su: 


Udjeljivanje hrane. 


Rekao je Uzvišeni: 

 

" I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu, siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo. Mi se Gospodara našeg bojimo, onoga Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati. I Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi." (Prijevod značenja - El-Insan, 8.-12.) 

 

Naši ispravni prethodnici su veliki značaj pridavali udjeljivanju hrane. Čak su to stavljali ispred mnogih drugih ibadeta. Bitno je spomenuti da se ovdje ne uslovljava da onaj koga nahranimo mora biti siromah, jer je Alahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

 

" Koji god mu'min nahrani gladnog mu'mina, Allah će njega nahraniti džennetskim plodovima. A ko napoji žedna mu'mina, Allah će njega napojiti iz zapečacenog džennetskog napitka." (Tirmizi, hasen) 

 
Dati iftar postaču. 


Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Ko da iftar postaču biće nagrađen kao i on, s tim da se od njegove (postačeve) nagrade neće ništa umanjiti.”