Wednesday, 13 March 2013

Dizanje ruku u namazu i tehijjetul mesdžid ?

Pitanje br. 9
 
Esselamu alejkum braćo u islamu. Zanima me oko ove nove pojave obavljanja namaza konkretno oko dizanje ruku, zikr iza farz namaza, i kad čovjek uđe u džamiju, je li mora klanjati dva rekata ili može da sjedne dok iščekuje vrijeme namaza? Allah vas nagradio.
 
 Odgovor br. 9
 
Vezano za dizanje ruku u namazu – potvrđeno je u četiri položaja u namazu: 1. Tekbiratul ihram – tekbir stupanja u namaz, i ovo nije sporno. 2. i  3. dizanje ruku prije ruku'a i kada se uspravljaš sa ruku'a. Ovu predaju prenose 22. ashaba da je na ovaj način klanjao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to bilježe Buharija, Muslim i Bejheki, također bilježi ga Ebu Davud, Ahmed i Tirmizi koji kaže da je sahih. A što se tiče zikra iza farza svi dokazi ukazuju da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zikrio poslije farza, a ne poslije sunneta, a onaj ko ima nešto suprotno tome neka donese dokaz. Što se tiče dva rekata ulaska u mesdžid poznat je po nazivu tehijjetul mesdžid – bilježe ga Buhari i Muslim od Ebu Katade radijallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ''Ako neko od vas ulazi u mesdžid neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata!'' A od Džabira radijallahu anhu se prenosi da je rekao: ''Kad je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu ušao je jedan čovjek, pa mu je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Da li si klanjao?"  Reče: "Nisam."  Pa mu reče Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ustani i klanjaj!" A u drugoj predaji Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ''Ako neko od vas dođe na džumu namaz dok imam drži hutbu, neka klanja dva rekata, ali neka ih skrati.'' Prvu predaju bilježi Buharija, drugu Muslim.

Šejh Imad el-Misri