Wednesday, 13 March 2013

Kakva je razlika između šija i sunija ?

Pitanje br. 100
 
Kakva je razlika, ako je uopšte i ima, između šitskih muslimana i sunnetskih muslimana? Allah Vas nagradio.
 
 Odgovor br. 100
 
Postoji ogromna razlika između sunija i šija, prije svega sunije su ispravni sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, dok su šije (Perzijanci) u zabludi, a neke njihove skupine su nevjernici, kao napr. duodecimalci (isneašerije), koji vjeruju u dvanaest imama i njihovu bezgriješnost.

- Sunije, kao izvor vjerovanja, prihvataju Kur'an i poznate hadiske zbirke, prije svega Buhariju i Muslima, šije kao izvor vjerovanja uzimaju svoje imame i predaje koje se prenose od ehlu-l-bejta (mnoge od tih predaja su izmišljene). Smatraju da se Kur'an ne može shvatiti bez imama. 

- Sunije poštuju i cijene sve ashabe, sallallahu alejhi ve selleme, bez izuzetka i mole Allaha da bude zadovoljan sa njima i da im se smiluje, dajući prednost četvorici pravovjernih halifa: Ebu Bekru, Omeru, Osmanu i Aliji, šije priznaju samo ashabe koji se smatraju ehlu-l bejtom (užom Poslanikovom s.a.v.s. porodicom). Ostali ashabi, po njima, su se odmetnuli, jer su odstupili od Poslanikove oporuke da Alija bude njegov nasljednik. Posebno preziru Ebu Bekra, Omera i Aišu, za koju kažu da je počinila blud. 

- Sunije vjeruju da je Kur'an kojeg muslimani danas imaju autentičan i da je sačuvan od bilo kakvih oduzimanja i dodavanja, šije tvrde da oni kod sebe imaju još dvije trećine Kur'ana i da Kur'an kojeg danas priznaju svi muslimani nije kompletan.

- Sunije smatraju da je najbolji čovjek u ovome ummetu, poslije Poslanika, Ebu Bekr, radijallahu anhu, zatim Omer, zatim Osman, zatim Alija, šije vjeruju da je najbolji Alija, a ostalu trojicu pravovjernih halifa uopće ne priznaju, psuju i smatraju otpadnicima i uzurpatorima. I mnoge druge razlike o kojima bi smo mogli napisati knjigu. Spomenuli smo najbitnije. Šejhu-l-islam ibn Tejmijje spominje u "Minhadžu-s-sunne" da se šiitsko vjerovanje poklapa sa židovskim u oko 300 pitanja. Nije čudo, jer je njihov utemeljitelj Abdullah ibn Sebe, židov. Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović