Wednesday, 13 March 2013

PROPIS VJEŠANJA SLIKA (na zidove ili postavljenja na druga poštovana mjesta)

Fetva br. 48
 
Propis vješanja slika u kući ili nekom drugom objektu jeste da je takav postupak zabranjen (haram), ako su na slikama bića koja imaju dušu, svejedno bio to čovjek ili nešto drugo, zbog riječi Poslanika, s.a.v.s., koje je uputio Aliji, r.a., "da ne ostavi sliku, a da je ne zamaže, niti uzdignut kabur, a da ga ne poravna". Hadis bilježi Muslim u svome Sahihu. Također se pouzdano prenosi od Aiše, r.a., da je ona u nepažnji okačila zastor na kome su bile slike, pa kada ga je vidio Poslanik, s.a.v.s., strgnuo ga je i rekao promijenjena lica: "Aiša, oni koji su naslikali ovu sliku biće kažnjavani na Sudnjem danu i biće im rečeno: "Oživite ono što ste stvorili." Hadis bilježe Muslim i dr. Međutim, ako slika bude na prostirci koja se gazi ili na jastuku na koji se naslanja, onda u tome nema grijeha, jer se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike očekivao Džibrila, pa kada je Džibril došao, odbio je ući u kuću. Poslanik, s.a.v.s., ga je upitao zašto tako postupa na što je on rekao da se u kući nalazi kip, zavjesa na kojoj ima slika i pas, pa je naredio da se kipu otkine glava, da se od zavjese naprave dva jastuka za naslanjanje i da se istjera pas. Poslanik, s.a.v.s., je to i uradio na što je Džibril ušao. Hadis bilježe Nesa'i i drugi sa dobrim senedom. U spomenutom hadisu pas je pobjegao od Hasana ili Husejna pod krevet u kući. Sahih je predaja da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas". Mutefekun alejhi. Ova priča o Džibrilu ukazuje na to da ako se nađe slika na prostirci ili nečemu sličnom da to neće spriječiti meleke da uđu u kuću. Primjer za to je i predaja u Sahihu od Aiše, r.a., da je ona od spomenutog zastora napravila jastuk na koji se naslanjao Poslanik, s.a.v.s.

Šejh Bin Baz