Wednesday, 13 March 2013

Učenje kur'ana u ležećem položaju ?

 Pitanje br. 81
 
Da li je dozvoljeno učiti Kur’an prilikom ležanja?
 
 Odgovor br. 81
 
Ne postoji nikakva šerijatska prepreka da čovjek uči Kur’an ležeći, bez obzira; ležao na prostirci u kući ili vani na goloj zemlji. Musliman će učiti Kur’an u svakoj situaciji; stojeći, sjedeći, ležeći, bio pod abdestom ili ne, ukoliko uči od onoga što je upamtio. U slučaju da ajete uči gledajući u Kur’an, neophodno je da bude pod abdestom, jer mu u suprotnom nije dozvoljeno doticati Kur’an. Kur’an ćemo učitii u svakoj situaciji osim u slučaju dženabeta, ili hajza (mjesečnice) i nifasa (posljeporođajnog odljeva krvi). U ovoj prilici, prije učenja Kur’ana, dužni smo se okupati. Ako postoji bojazan za ženu koja je u hajzu ili nifasu da će zaboraviti ono što je upamtila od Kur’anskih sura, dozvoljeno joj da ponovi sure koje zna, bilo da gleda u otvoren Kur’an kojeg neće doticati ili da ponavlja napamet. 

Šejh Salih El-Fevzan