Tuesday, 2 June 2015

Fadileti Medine - Korisni podaci o Medini i njenim blagodatima i posjete dozvoljenim mjestima u njoj

Hvala Allahu Gospodaru svih svijetova, neka je salavat i spas na onoga koga je poslao njegov Gospodar radi upute svih ljudi i salavat na njegovu porodicu i njegove drugove i ko bude i išao njihovim putem do Sudnjega dana.


Ova Medina: koju je izabrao Allah Uzvišeni da bude mjesto Hidžre (preseljenja) Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i mjesto odakle se brzo širila čista vjera Islam.

Ova Medina: koju je zavolio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i molio za nju, kao što je to vidljivo iz njegovih riječi:

"O moj Bože učini blagoslov u našim plodovima i blagoslovi nam naš grad i blagoslovi u našem sau i muddu (posudama za mjerenje)
Zaista je Ibrahim Tvoj rob, Tvoj prijatelj i Tvoj poslanik a i ja sam Tvoj rob i Tvoj poslanik, a on Te je molio za Mekku a ja Te molim za Medinu isto onako kao što Te je on molio za Mekku i još jednom toliko." (Prenosi Muslim)


Ova Medina: koju čuva Allah Uzvišeni i zaštićuje je, time što je učinio na njenim ulazima čuvare od meleka, koji zabranjuju kugi i dedžalu da uđu u nju. Rekao je Allahov, poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Na ulazima Medine su meleki, ne ulazi u nju kuga niti dedžal." (Prenosi Buharija i Muslim)

Ova Medina: ko bude strpljiv na njenim nevoljama ili umre u njoj, i čuva njene svetinje postigao je njegov šefat (zauzimanje), sallallahu alejhi ve sellem, ili njegovo svjedočenje na Sudnjem danu, kao što je obavjestio o tome Allahov poslanik kada je rekao:"Neće niko saburiti na nevoljama Medine i njenim teškoćama od mog ummeta (sljedbenika) a da mu neću biti zaštitnik na Sudnjem danu ili svjedok." (Prenosi Muslim)

A vjerodostojno se prenosi od njega, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Ko može da umre u Medini neka to uradi, jer ja se zauzimam za onoga ko umre u njoj." (Prenosi Ahmed i drugi)

Ova Medina: iz koje se raširio iman (vjerovanje) vratiti će se i pridružiti njoj isto kao što se vraća zmija u svoje leglo, obavjestio je to iskreni i povjerljivi, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao:"Zaista se iman povlači u Medinu isto kao što se povlači zmija u svoje leglo." (Prenosi Buharija i Muslim)

Ova Medina: u kojoj je živio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, između njenih granica i išao njenim putevima i klancima.
"Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allah spominje." ( Sura Ahzab:21 )

A najmanje što možeš da uradiš moj brate ako si u lijepoj Medini, da se ponašaš onako kao što pristoji ovom svetom mjestu u kojem ti živiš, a od tog lijepog ponašanja je slijedeće:

 1. Okititi se saburom i izdržljivošcu spram poteskoca koje te susrecu. Jer zaista stanovnike Medine ponekad susrecu neke od poteskoca. Zaista kaze Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, :"Nece niko saburiti na nevoljama Medine i njenim poteskocama od moga ummeta a da mu necu biti zastitinik na Sudnjem danu ili svjedok." (Prenosi Muslim)
 2. Paziti na pridržavanje sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i odbacivanje bid’ata (novotarija), pa zaista ko uvede novotariju u Medinu ili počini neki od harama već je zaslužio Allahovo prokletstvo, na osnovu riječi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, :"Medina je harem između Ajra i Sevra (dva brda) pa ko uvede u nju kakvu novotariju ili podržava novotariju na njega je prokletstvo od Allaha, meleka i svih ljudi i neće mu se primiti na Sudnjem danu tewba (pokajanje) niti dobra djela."(Prenosi Buharija i Muslim)
 3. Čuvati se od nanošenja nepravde svijetu u njihovim častima, tijelima i imecima što je zabranjeno na svakom mjestu, a ovdje u Medini još više Na osnovu riječi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, :"Ko bude želio stanovnicima ovog grada (Medine) zlo, istopiće ga Allah kao što se istopi so u vodi." (Prenosi Muslim)
  A ovu Medinu Uzvišeni Allah je nazvao "TABA" kao što se prenosi u vjerodostojnoj predaji od Muslima; Pa ko bude živio u njoj u dobroti i čistoći, biće zadovoljan i popraviće se njegovo stanje, a ko bude živio na pokvarenosti uprljao je sebe i isčeznut će njegov slučaj.
  Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, :"Uistinu je Medina poput mjeha, otpuhuje jalovinu i bistri što valja." (Prenosi Buharija i Muslim)
 4. Paziti na obavljanje namaza u Poslanikovoj džamiji jer namaz u njoj ima veliku nagradu. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Namaz u mom mesdžidu je bolji od hiljadu namaza u drugim mesdžidima osim u Ka’bi."(Prenosi Buharija i Muslim)
 5. Trudi se da obaviš namaz u mesdžidu Kubau jer je nagrada za namaz u njemu kao nagrada za Umru. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, :"Ko izađe da bi došao u ovaj mesdžid (mesdžid Kuba) pa klanja u njemu biće mu to dobro djelo kao Umra." (Hadis sahih, prenosi Ahmed i drugi)
 6. Posjeta mezarja (Bekie) radi dove i traženja oprosta za one koji su ukopani u njoj, jer je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to radio. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla:"Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada god bi bio kod nje izlazio bi pri kraju noći u Bekiu i govorio: "Spas na vas kućo naroda vjerničkog, stiže vam što vam je obećano sutradan, samo je odgođeno, a mi vam se ako Allah htjedne pridružujemo."
 7. Propisana (dozvoljena) je takođe posjeta šehidima Uhuda radi dove i traženja oprosta za njih. Prenosi se u vjerodostojnim predajama od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ih je posjećivao. Prenosi to imam Ahmed i drugi u hadisu od Talhe bin Ubejdullaha.
Ovo su mjesta za koja je propisano (dozvoljeno) da se posjećuju u Medini sa ciljem približavanja Allahu Uzvisenom.

Brate, ukoliko ti Allah ukaže blagodat i olakša ti dolazak u ovaj časni grad, ne povodi se za djelima mnogih neukih ljudi koji posjećuju druga mjesta u Medini, misleći da se približe Uzvišenom Allahu, jer ništa od toga nije propisano osim gore spomenutog.

Wednesday, 27 May 2015

UZROCI STICANJA LIJEPOG AHLAKA

Bez sumnje, promjena ćudi, prirodne svakom biću, jedna je od najtežih promjena prirodi koju svaka individua nosi u sebi. Međutim, nije nemoguća niti se ta teškoća promjene smije uzimati izgovorom. Naprotiv, mnogobrojni su činioci i raznovrsna sredsta putem kojih čovjek može steći lijep ahlak.

ISPRAVNOST VJEROVANJA (ČISTA AKIDA)

Vjerovanje igra veliku ulogu i ima ogroman značaj jer ponašanje u većini slučajeva je plod onoga što čovjek nauči od ideja, dogmi te religijskih stavova, te je stoga zastranjivanje u ćudi (ponašanju) posljedica pogrešnog vjerovanja (akide).

Akida (ubjeđenje) je vjera, i vjernik najpotpunijeg imana je onaj koji je najljepše ćudi. Ako vjersko ubjeđenje (akida) bude ispravno nužno će i ahlakbiti lijep. Tako ispravna akida čini onoga koji se odlikuje njome sklonim plemenitim svojstvima poput iskrenosti, plemenitosti, blagosti, hrabrosti i sl., kao što ga odvraća i zauzdava od loših svojstava poput laži, skritosti, lakomislenosti, neznanja i dr.

DOVA

Dova - velika vrata koja ako se robu otvore hajrati slijede jedan za drugim i gdje biva obasut berićetom. Pa ko žudi okititi se lijepim ahlakom a lišiti lošeg neka utočista kod svog Gospodara potraži. Neka njemu ruke ponizne podigne da mu On plemeniti ahlak podari a očisti od svega lošeg, s toga je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, bio vrlo ponizan svome Gospodaru i molio Ga da ga oplemeni lijepim ahlakom.

Govorio bi u svojoj dovi na početku namaza: Gospodaru moj, uputi me najboljim vrlinama kojima samo Ti uputiti možeš, a ukloni lošu narav od mene, a ukloniti ih samo Ti možeš.

Također, u dovi bi molio: Gospodaru moj sačuvaj me opakih osobina, strasti dijela i bolesti; kao što bi dovio: Gospoodaru moj, utječem ti se od nemoći (slabosti) i od lijenosti i kukavičluka i duboke starosti i od škrtosti. Utječem ti se od patnje u kaburu i od iskušenja života i smrti.

SAMOSAVLADAVANJE

Samosavladavanje je od velikog značaja na polju sticanja lijepog ahlaka, iz razloga što je lijep ahlak dio upute, koju osoba stiče samosavladavenjem. Kaže se u prijevodu značenja ajeta: One koji se budu zbog nas borili mi će mo sigurno putevima koji nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čine.

Ko se bude borio sa sobom kako bi se oktio vrlinama i bude se borio da bi se očistio od poroka i mahana stekao je veliko dobro apotisnuo prijeteće zlo. Ahlak je ili prirodni, urođen ili stečen koji dolazi praktikovanjem i iskustvom.

Mudžaheda - samosavladavanje ne znači da se čovijek pokuša savladati jedanput, dvaput ili nešto više od toga? Ne, ona znači da se bori protiv sebe do smrti, iz razloga što je mudžaheda ibadet. Allah, dželle šanuhu, kaže: I sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj.

OBRAČUN SA SAMIM SOBOM

Biva osudom svoje savijesti kada otpočne iskazivati pokuđen ahlak i loše ponašanje, te spriječavanjem iste da se vrati drugi put na taj ahlak; nagrađivanjem kada postupi lijepo i kažnjavanjem kada pogriješi. Pa kada postupi lijepo razonodi je i pusti da se odmori. Neko vrijeme je ostavi na njenoj ćudi u granicama dozvoljenog.

Ako pogriješi i postupi loše s odlučnošću i riješenošću se odnosi spram nje i uskrati joj neke prohtijeve, imajući u vidu da pretjerivanje u sputavanju duše je negativan činilac koji vodi u stanje potištenosti i povlačenja u sebe. Rekao je Ibnul-Mukfi: Ako to postigneš dolaziće ti hajr i tražiti te kao što nabujala voda traži sebi korito.

RAZMIŠLJANJE O TRAGOVIMA KOJE OSTAVLJA LIJEP AHLAK

Zaista, poznavanje plodova dijela, i prisutna svijest o tome što će ona na kraju donijeti, jedan je od najvećih motiva činjenja tih dijela i hrljenja ka njima. Kada duši breme postane teško sjeti se onoga što će lijep ahlak donijeti i sočnih plodova koje ćeš saburom (strpljenjem) ubrati. Tada će se duša razniježiti, pokorit i biće zadovoljnija. Kada osoba žudi za lijepim ahlakom, i shvati da je to najljepši nakit kojim se duše kite, najljepši zgoditak koji dobijaju sretni, lahko joj biva steći lijep ahlak i okititi se njime.

RAZMIŠLJANJE O POSLJEDICAMA LOŠEG AHLAKA

Pomno promatranje neprolazne tuge, stalno prisutne brige, jada i kajanja koje nevaljali ahlak sa sobom nosi, kao i antipatije koju drugi iskazuju prema tebi, tjera osobu na sustezanje od loseg ponašanja i poticanja na lijepo.


(Odlomak iz knjige: "El-esbabul-mufide fi iktisabil-ahlakil-hamide" "Pravim putem do lijepog ahlaka". Muhammeda bin Ibrahim El-Hameda Ez-Zulefija.)