Tuesday, 2 June 2015

Fadileti Medine - Korisni podaci o Medini i njenim blagodatima i posjete dozvoljenim mjestima u njoj

Hvala Allahu Gospodaru svih svijetova, neka je salavat i spas na onoga koga je poslao njegov Gospodar radi upute svih ljudi i salavat na njegovu porodicu i njegove drugove i ko bude i išao njihovim putem do Sudnjega dana.


Ova Medina: koju je izabrao Allah Uzvišeni da bude mjesto Hidžre (preseljenja) Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i mjesto odakle se brzo širila čista vjera Islam.

Ova Medina: koju je zavolio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i molio za nju, kao što je to vidljivo iz njegovih riječi:

"O moj Bože učini blagoslov u našim plodovima i blagoslovi nam naš grad i blagoslovi u našem sau i muddu (posudama za mjerenje)
Zaista je Ibrahim Tvoj rob, Tvoj prijatelj i Tvoj poslanik a i ja sam Tvoj rob i Tvoj poslanik, a on Te je molio za Mekku a ja Te molim za Medinu isto onako kao što Te je on molio za Mekku i još jednom toliko." (Prenosi Muslim)


Ova Medina: koju čuva Allah Uzvišeni i zaštićuje je, time što je učinio na njenim ulazima čuvare od meleka, koji zabranjuju kugi i dedžalu da uđu u nju. Rekao je Allahov, poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Na ulazima Medine su meleki, ne ulazi u nju kuga niti dedžal." (Prenosi Buharija i Muslim)

Ova Medina: ko bude strpljiv na njenim nevoljama ili umre u njoj, i čuva njene svetinje postigao je njegov šefat (zauzimanje), sallallahu alejhi ve sellem, ili njegovo svjedočenje na Sudnjem danu, kao što je obavjestio o tome Allahov poslanik kada je rekao:"Neće niko saburiti na nevoljama Medine i njenim teškoćama od mog ummeta (sljedbenika) a da mu neću biti zaštitnik na Sudnjem danu ili svjedok." (Prenosi Muslim)

A vjerodostojno se prenosi od njega, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Ko može da umre u Medini neka to uradi, jer ja se zauzimam za onoga ko umre u njoj." (Prenosi Ahmed i drugi)

Ova Medina: iz koje se raširio iman (vjerovanje) vratiti će se i pridružiti njoj isto kao što se vraća zmija u svoje leglo, obavjestio je to iskreni i povjerljivi, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao:"Zaista se iman povlači u Medinu isto kao što se povlači zmija u svoje leglo." (Prenosi Buharija i Muslim)

Ova Medina: u kojoj je živio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, između njenih granica i išao njenim putevima i klancima.
"Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allah spominje." ( Sura Ahzab:21 )

A najmanje što možeš da uradiš moj brate ako si u lijepoj Medini, da se ponašaš onako kao što pristoji ovom svetom mjestu u kojem ti živiš, a od tog lijepog ponašanja je slijedeće:

 1. Okititi se saburom i izdržljivošcu spram poteskoca koje te susrecu. Jer zaista stanovnike Medine ponekad susrecu neke od poteskoca. Zaista kaze Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, :"Nece niko saburiti na nevoljama Medine i njenim poteskocama od moga ummeta a da mu necu biti zastitinik na Sudnjem danu ili svjedok." (Prenosi Muslim)
 2. Paziti na pridržavanje sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i odbacivanje bid’ata (novotarija), pa zaista ko uvede novotariju u Medinu ili počini neki od harama već je zaslužio Allahovo prokletstvo, na osnovu riječi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, :"Medina je harem između Ajra i Sevra (dva brda) pa ko uvede u nju kakvu novotariju ili podržava novotariju na njega je prokletstvo od Allaha, meleka i svih ljudi i neće mu se primiti na Sudnjem danu tewba (pokajanje) niti dobra djela."(Prenosi Buharija i Muslim)
 3. Čuvati se od nanošenja nepravde svijetu u njihovim častima, tijelima i imecima što je zabranjeno na svakom mjestu, a ovdje u Medini još više Na osnovu riječi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, :"Ko bude želio stanovnicima ovog grada (Medine) zlo, istopiće ga Allah kao što se istopi so u vodi." (Prenosi Muslim)
  A ovu Medinu Uzvišeni Allah je nazvao "TABA" kao što se prenosi u vjerodostojnoj predaji od Muslima; Pa ko bude živio u njoj u dobroti i čistoći, biće zadovoljan i popraviće se njegovo stanje, a ko bude živio na pokvarenosti uprljao je sebe i isčeznut će njegov slučaj.
  Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, :"Uistinu je Medina poput mjeha, otpuhuje jalovinu i bistri što valja." (Prenosi Buharija i Muslim)
 4. Paziti na obavljanje namaza u Poslanikovoj džamiji jer namaz u njoj ima veliku nagradu. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Namaz u mom mesdžidu je bolji od hiljadu namaza u drugim mesdžidima osim u Ka’bi."(Prenosi Buharija i Muslim)
 5. Trudi se da obaviš namaz u mesdžidu Kubau jer je nagrada za namaz u njemu kao nagrada za Umru. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, :"Ko izađe da bi došao u ovaj mesdžid (mesdžid Kuba) pa klanja u njemu biće mu to dobro djelo kao Umra." (Hadis sahih, prenosi Ahmed i drugi)
 6. Posjeta mezarja (Bekie) radi dove i traženja oprosta za one koji su ukopani u njoj, jer je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to radio. Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla:"Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada god bi bio kod nje izlazio bi pri kraju noći u Bekiu i govorio: "Spas na vas kućo naroda vjerničkog, stiže vam što vam je obećano sutradan, samo je odgođeno, a mi vam se ako Allah htjedne pridružujemo."
 7. Propisana (dozvoljena) je takođe posjeta šehidima Uhuda radi dove i traženja oprosta za njih. Prenosi se u vjerodostojnim predajama od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ih je posjećivao. Prenosi to imam Ahmed i drugi u hadisu od Talhe bin Ubejdullaha.
Ovo su mjesta za koja je propisano (dozvoljeno) da se posjećuju u Medini sa ciljem približavanja Allahu Uzvisenom.

Brate, ukoliko ti Allah ukaže blagodat i olakša ti dolazak u ovaj časni grad, ne povodi se za djelima mnogih neukih ljudi koji posjećuju druga mjesta u Medini, misleći da se približe Uzvišenom Allahu, jer ništa od toga nije propisano osim gore spomenutog.